Coronavirus: Dienstverlening en beheer

Het coronavirus raakt ons allemaal en noodzaakt ook ons om stringentere maatregelen te treffen. Bij het nemen van maatregelen staat de gezondheid van u en van ons op de eerste plaats. Wij volgen daarom de adviezen van het RIVM en de Rijksoverheid en afhankelijk van de situatie kan het zijn dat er door ons aanvullende maatregelen genomen moeten worden. 

Er is ons alles aan gelegen om onze dienstverlening op een zo normaal mogelijke wijze te blijven uitvoeren, maar ook wij zijn helaas afhankelijk van al datgene wat ons allemaal nog staat te wachten. 

Vandaar dat de inzet van VvE-dienstverleners de komende periode, afhankelijk van de situatie, beperkt zal zijn. Alle VvE-vergaderingen gaan tot nader bericht niet door. Voor reeds geplande afspraken zal in overleg een nieuwe datum worden gevonden of kunnen zo mogelijk telefonisch of per e-mail afgehandeld worden.

Ook hebben wij besloten om de bezetting op ons kantoor te beperken. Onze medewerkers werken voorlopig tot 12 april vanuit huis. Fysieke afspraken op ons kantoor, maar ook daarbuiten, zijn tot de genoemde datum niet mogelijk. Wij verzoeken u vriendelijk hier rekening mee te houden. Ons kantoor blijft voor u 24/7 telefonisch bereikbaar op ons kantoornummer 070-3638943 en digitaal op info@zkvb.nl.

Met het nemen van deze maatregelen nemen wij mede onze verantwoordelijkheid om te trachten het virus niet verder te verspreiden. Wij volgen uiteraard nauwlettend de berichtgeving van de overheid en houden u op de hoogte van eventuele veranderingen in de situatie. Zodra er sprake is van een stabiele situatie zullen wij de werkzaamheden zoals voorheen weer oppakken en treden wij met u in overleg om de vergadering opnieuw in te plannen.

Met behulp van uw medewerking en begrip kunnen we met elkaar deze bijzondere situatie de komende weken het hoofd bieden.

Postbus 10620
2501 HP Den Haag
070 363 89 43

info@zkvb.nl
KvK 54278333