Nieuws

Coronavirus: Dienstverlening en beheer

Het coronavirus raakt ons allemaal en noodzaakt ook ons om stringentere maatregelen te treffen. Bij het nemen van maatregelen staat de gezondheid van u en van ons op de eerste plaats. Wij volgen daarom de adviezen van het RIVM en de Rijksoverheid en afhankelijk van de situatie kan het zijn dat er door ons aanvullende maatregelen genomen moeten worden. 

Er is ons alles aan gelegen om onze dienstverlening op een zo normaal mogelijke wijze te blijven uitvoeren, maar ook wij zijn helaas afhankelijk van al datgene wat ons allemaal nog staat te wachten. 

Rijssenbeek advocaten: Het coronavirus en de besluitvorming binnen de VvE

Het coronavirus houdt de gemoederen flink bezig. Zo ook binnen VvE’s. De meest gestelde vraag op dit moment is: wat zijn de juridische gevolgen als de vergadering van eigenaars wordt uitgesteld tot nader orde?

Die vraag wordt gesteld omdat in de meeste splitsingsreglementen is bepaald dat jaarlijks, binnen vijf of zes maanden na afloop van het boekjaar, een vergadering wordt gehouden, de  jaarvergadering. In deze vergadering legt het bestuur de jaarstukken ter vaststelling aan de vergadering over en brengt het bestuur in deze vergadering zijn jaarverslag uit.

Pagina's

Postbus 10620
2501 HP Den Haag
070 363 89 43

info@zkvb.nl
KvK 54278333