Nieuws

Zelfwerkzaamheid in afwijking van splitsingsakte VvE

Vele VvE’s voeren een beleid van zelfwerkzaamheid. Door het onderhoud en de herstelwerkzaamheden door de eigenaars zelf uit te laten voeren kunnen VvE’s op de loonkosten van onder andere schilders en timmerlieden besparen. Het uitvoeren van schuur- en schilderwerk is voor appartementseigenaars veelal geen probleem, maar bij vervanging is in de meeste gevallen de hulp van een vakman nodig. De daarmee verbonden kosten zorgen veelal voor discussie tussen VvE en appartementseigenaar. Wie dient er voor vervanging zorg te dragen? En veelal belangrijker: wie dient de kosten van vervanging te dragen? In 2010 werd het Hof ’s Gravenhage geconfronteerd met een dergelijke rechtsvraag heeft hierop antwoord gegeven in haar arrest van 20 april 2010 (zaaknr. 200.032.495/01).

Pagina's

Postbus 10620
2501 HP Den Haag
070 363 89 43

info@zkvb.nl
KvK 54278333