'Weesfietsen', wat moet de VvE daarmee?

'Weesfietsen', wat moet de VvE daarmee?

Ongebruikte ‘weesfietsen’ en fietswrakken nemen in de gemeenschappelijke fietsenberging van een appartementengebouw onnodig veel ruimte in beslag. Wij krijgen als kantoor dan ook vaak de vraag of deze fietsen door de VvE mogen worden verwijderd.

Het antwoord is dat dit niet zomaar kan.

Op basis van het Burgerlijk Wetboek is een eigenaar van een fiets bevoegd zijn fiets op te eisen van iedereen die deze zonder recht onder zich houdt. Het eigendomsrecht van een fiets gaat echter verloren als de eigenaar het bezit prijsgeeft met het oogmerk om zich van het eigendomsrecht te ontdoen. Indien dit het geval is, kan de ‘vinder’  (de VvE) van deze onbeheerde fiets door inbezitneming en na voldoening van de eisen van de wet uiteindelijk eigenaar worden van deze fiets.

De VvE kan er echter niet zonder meer van uitgaan dat de eigenaar de ‘weesfiets’ of fietswrak in de fietsenberging heeft gestald met het oogmerk zich van het eigendomsrecht te ontdoen. Dit betekent dat de ‘weesfietsen’ c.q. fietswrakken niet zonder meer kunnen worden aangemerkt als ‘onbeheerde fietsen’. Verwijdert de VvE fietsen zonder daartoe bevoegd te zijn, dan kan de VvE door de eigenaar van de fiets aansprakelijk worden gesteld en dient de VvE mogelijk een schadevergoeding te betalen.

Wat wel mogelijk is, is het verplaatsen van de ‘weesfietsen’/fietswrakken naar een andere ruimte teneinde deze (tijdelijk) te bewaren voor de eigenaar. 

Meer info:
Rijssenbeek Advocaten - Velperweg 35-1 - 6824 BE Arnhem
E info@rijssenbeek.nl - T 026 - 44 34 249 - W www.rijssenbeek.nl

Postbus 10620
2501 HP Den Haag
070 363 89 43

info@zkvb.nl
KvK 54278333