Wie wordt eigenaar van aanbouw in privé tuin bij vve?

Wie wordt eigenaar van aanbouw in privé tuin bij vve?

Een appartementseigenaar kan, indien hij toestemming heeft van de Vereniging van Eigenaars (VvE), een op-, aan- of onderbouw plaatsen. Hieronder wordt bijvoorbeeld een dakterras of een uitbouw verstaan. Als een uitbouw wordt geplaatst binnen de omtrekkingen van een privé-gedeelte zoals de tuin van een appartement, dan krijgt de betreffende eigenaar automatisch het exclusief gebruiksrecht van de uitbouw. Met de eigendom van de bouwdelen zit het echter anders: De bouwdelen van de aanbouw worden gemeenschappelijk.

In de modelreglementen staat beschreven welke bouwdelen gemeenschappelijk eigendom zijn en welke niet. Daaronder vallen in ieder geval de gevels, funderingen, de daken en meestal ook de kozijnen. Het gevolg hiervan is dat als er een aanbouw wordt gerealiseerd, de bouwdelen daarvan eveneens gemeenschappelijk eigendom zullen worden. Tot dit oordeel kwam ook het Gerechtshof Amsterdam in november 2007 en het Gerechtshof Den Haag in april 2004.

Dat slechts één eigenaar het gebruik van de uitbouw heeft en daarvoor ook heeft betaald, doet daar niet aan af.

Lees het gehele bericht op Nederlandvve.nl

Postbus 10620
2501 HP Den Haag
070 363 89 43

info@zkvb.nl
KvK 54278333